HTML5 lydafspiller

Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik ("Politik") beskriver, hvordan de personligt identificerbare oplysninger ("Personlige oplysninger"), du kan give på pastorkayonwatson.com websted ("Websted" eller "Service") og ethvert af dets relaterede produkter og tjenester (samlet, "Services") indsamles, beskyttes og bruges. Den beskriver også de valg, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere disse oplysninger. Denne politik er en juridisk bindende aftale mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din") og denne webstedsoperatør ("Operatør", "vi", "os" eller "vores"). Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Denne politik gælder ikke for praksis for virksomheder, som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner, som vi ikke ansætter eller administrerer.

Automatisk indsamling af oplysninger

Vores højeste prioritet er kundedatasikkerhed, og som sådan udøver vi politik uden logfiler. Vi behandler muligvis kun minimale brugerdata, kun så meget som det er absolut nødvendigt at vedligeholde webstedet og tjenesterne. Oplysninger, der indsamles automatisk, bruges kun til at identificere potentielle tilfælde af misbrug og etablere statistiske oplysninger om brugen og trafikken på webstedet og tjenesterne. Disse statistiske oplysninger aggregeres ellers ikke på en sådan måde, der identificerer en bestemt bruger af systemet.

Indsamling af personlige oplysninger

Du kan få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogen oplysninger, hvormed nogen kan identificere dig som en bestemt, identificerbar person. Hvis du imidlertid ønsker at bruge nogle af funktionerne på webstedet, kan du blive bedt om at angive visse personlige oplysninger (f.eks. Dit navn og din e-mail-adresse). Vi modtager og gemmer alle oplysninger, du bevidst giver os, når du foretager et køb, eller udfylder onlineformularer på webstedet. Når det er nødvendigt, kan disse oplysninger omfatte følgende:

 • Personlige oplysninger såsom navn, bopælsland osv.
 • Kontaktoplysninger såsom e-mail-adresse, adresse osv.
 • Betalingsoplysninger såsom kreditkortoplysninger, bankoplysninger osv.

Nogle af de oplysninger, vi indsamler, kommer direkte fra dig via webstedet og tjenesterne. Vi kan dog også indsamle personlige oplysninger om dig fra andre kilder såsom offentlige databaser og vores fælles marketingpartnere. Du kan vælge ikke at give os dine personlige oplysninger, men så kan du muligvis ikke udnytte nogle af funktionerne på hjemmesiden. Brugere, der er usikre på, hvilke oplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte os.

Anvendelse og behandling af indsamlede oplysninger

For at gøre webstedet og tjenester tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse er vi nødt til at indsamle og bruge visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke give dig de ønskede produkter eller tjenester. Enhver af de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:

 • Opfyld og administrer ordrer
 • Lever produkter eller tjenester
 • Send administrative oplysninger
 • Send marketing- og reklamekommunikation
 • Anmod om brugerfeedback
 • Beskyt mod misbrug og ondsindede brugere
 • Svar på juridiske anmodninger og forhindring af skade
 • Køre og betjene hjemmesiden og tjenesterne

Behandling af dine personlige oplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med hjemmesiden og tjenesterne, hvor du er placeret i verden, og hvis et af følgende gælder: (i) du har givet dit samtykke til et eller flere specifikke formål; dette gælder dog ikke, når behandling af personlige oplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europæisk databeskyttelseslov; (ii) tilvejebringelse af information er nødvendig for opfyldelsen af ​​en aftale med dig og / eller for eventuelle forpligtelser derfor før kontrakt (iii) behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som du er underlagt (iv) behandling er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af ​​officiel myndighed, der er tillagt os; (v) behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart.

Bemærk, at i henhold til nogle lovgivninger kan vi have lov til at behandle oplysninger, indtil du modsætter dig en sådan behandling (ved at fravælge) uden at skulle stole på samtykke eller andre af følgende juridiske baser nedenfor. Under alle omstændigheder vil vi med glæde præcisere det specifikke juridiske grundlag, der gælder for behandlingen, og især om levering af personlige oplysninger er et lovpligtigt eller kontraktmæssigt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Fakturering og betalinger

Vi bruger tredjeparts betalingsbehandlere til at hjælpe os med at behandle dine betalingsoplysninger sikkert. Sådanne tredjepartsbehandlers brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres respektive fortrolighedspolitikker, som måske eller måske ikke indeholder beskyttelse af privatlivets fred som beskyttende som denne politik. Vi foreslår, at du gennemgår deres respektive privatlivspolitikker.

Videregivelse af oplysninger

Afhængigt af de anmodede tjenester eller efter behov for at gennemføre en transaktion eller levere enhver service, du har anmodet om, kan vi dele dine oplysninger med dit samtykke med vores pålidelige tredjeparter, der arbejder med os, andre tilknyttede selskaber og datterselskaber, vi stoler på for at hjælpe med drift af webstedet og tjenester, der er tilgængelige for dig. Vi deler ikke personlige oplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at bruge eller videregive dine oplysninger, undtagen hvis det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller overholde juridiske krav. Vi deler muligvis kun dine personlige oplysninger til disse formål med tredjeparter, hvis privatlivspolitikker er i overensstemmelse med vores, eller som er enige om at overholde vores politikker med hensyn til personlige oplysninger. Disse tredjeparter får kun personlige oplysninger, de har brug for for at udføre deres udpegede funktioner, og vi bemyndiger dem ikke til at bruge eller videregive personlige oplysninger til deres egen markedsføring eller andre formål.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler, medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt ved lov. Vi kan bruge alle aggregerede data, der stammer fra eller inkorporerer dine personlige oplysninger, efter at du har opdateret eller slettet det, men ikke på en måde, der identificerer dig personligt. Når opbevaringsperioden udløber, slettes personlige oplysninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

Overførsel af information

Afhængigt af din placering kan dataoverførsler omfatte overførsel og lagring af dine oplysninger i et andet land end dit eget. Du har ret til at lære om det juridiske grundlag for overførsel af oplysninger til et land uden for EU eller til enhver international organisation, der er underlagt international folkeret eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af os for at beskytte dine oplysninger. Hvis en sådan overførsel finder sted, kan du finde ud af mere ved at tjekke de relevante afsnit i denne politik eller forhøre os ved hjælp af oplysningerne i kontaktsektionen.

Brugernes rettigheder

Du kan udøve visse rettigheder vedrørende dine oplysninger behandlet af os. Du har især ret til at gøre følgende: (i) du har ret til at inddrage samtykke, hvor du tidligere har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine oplysninger; (ii) du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, hvis behandlingen foregår på et andet retsgrundlag end samtykke (iii) du har ret til at lære, om oplysninger behandles af os, få oplysninger om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de oplysninger, der behandles (iv) du har ret til at kontrollere nøjagtigheden af ​​dine oplysninger og bede om at blive opdateret eller rettet (v) du har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af ​​dine oplysninger, i så fald vil vi ikke behandle dine oplysninger til andre formål end at lagre dem; (vi) du har ret til under visse omstændigheder at opnå sletningen af ​​dine personlige oplysninger fra os (vii) du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få det sendt til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse finder anvendelse, forudsat at dine oplysninger behandles automatisk og at behandlingen er baseret på dit samtykke, på en kontrakt, som du er en del af eller på grund af forud for kontraktlige forpligtelser hertil.

Retten til at protestere mod forarbejdning

Når Personlige Oplysninger behandles af almen interesse, kan du i udøvelsen af ​​en officiel myndighed, der er hos os eller med henblik på de legitime interesser, vi forfølger, gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at give et grundlag for din særlige situation for at retfærdiggøre indvending. Du skal vide, at hvis dine personlige oplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, kan du gøre indsigelse mod forarbejdningen til enhver tid uden at begrunde det. For at lære, om vi behandler personlige oplysninger til direkte markedsføring, kan du henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

Databeskyttelsesrettigheder i henhold til GDPR

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), har du visse databeskyttelsesrettigheder, og operatøren har til formål at tage rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes du kontakte os. Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, som vi gemmer, og har mulighed for at få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Du har ret til at anmode om, at vi retter alle personlige oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at anmode os om at udfylde de personlige oplysninger, som du mener er ufuldstændige.
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger under visse betingelser i denne politik.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger.
 • Du har ret til at søge begrænsninger for behandlingen af ​​dine personlige oplysninger. Når du begrænser behandlingen af ​​dine personlige oplysninger, gemmer vi dem muligvis, men behandler dem ikke yderligere.
 • Du har ret til at blive forsynet med en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst, hvor operatøren stod på dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. For mere information, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Californiens privatlivsret

Ud over de rettigheder, der er forklaret i denne politik, har beboere i Californien, der leverer personlige oplysninger (som defineret i lovgivningen) til at få produkter eller tjenester til personlig, familie- eller husholdningsbrug, ret til at anmode om og få fra os en gang et kalenderår , oplysninger om de personlige oplysninger, som vi delte, hvis nogen, med andre virksomheder til markedsføringsbrug. Hvis det er relevant, vil disse oplysninger omfatte kategorierne af personlige oplysninger og navnene og adresserne på de virksomheder, som vi delte sådanne personlige oplysninger med for det umiddelbart forudgående kalenderår (f.eks. Modtager anmodninger i det aktuelle år information om det foregående år) . Kontakt os for at få disse oplysninger.

Sådan udøves disse rettigheder

Enhver anmodning om at udøve dine rettigheder kan rettes til operatøren gennem kontaktoplysningerne i dette dokument. Bemærk, at vi muligvis beder dig om at bekræfte din identitet, inden vi reagerer på sådanne anmodninger. Din anmodning skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er den person, du hævder at være, eller at du er en autoriseret repræsentant for en sådan person. Du skal medtage tilstrækkelige detaljer til, at vi kan forstå anmodningen korrekt og svare på den. Vi kan ikke svare på din anmodning eller give dig personlige oplysninger, medmindre vi først bekræfter din identitet eller autoritet til at fremsætte en sådan anmodning og bekræfter, at de personlige oplysninger vedrører dig.

Børns privatliv

Vi anerkender behovet for at yde yderligere beskyttelse af privatlivets fred med hensyn til personlige oplysninger, som vi kan indsamle fra børn, og tager mange særlige forholdsregler for at beskytte børns privatliv. Vi kræver ikke nogen personlige oplysninger fra dem på noget tidspunkt. Vi opfordrer børn til at konsultere deres forældre, inden de sender nogen information til en online ressource. Vi mener, at forældre skal være involveret i deres børns online-aktiviteter og foreslår, at forældre gør deres bedste for at give deres børn et sikkert og venligt online-miljø.

Spor ikke signaler

Nogle browsere har en Do Not Track-funktion, der signalerer til websteder, du besøger, at du ikke vil have din online aktivitet sporet. Sporing er ikke det samme som at bruge eller indsamle oplysninger i forbindelse med et websted. Til disse formål henviser tracking til indsamling af personligt identificerbare oplysninger fra forbrugere, der bruger eller besøger et websted eller en onlinetjeneste, når de bevæger sig på tværs af forskellige websteder over tid. Webstedet og tjenester sporer ikke sine besøgende over tid og på tværs af tredjepartswebsteder. Dog kan nogle tredjepartswebsteder holde styr på dine browsingaktiviteter, når de serverer dig indhold, hvilket gør det muligt for dem at skræddersy det, de præsenterer for dig.

Annoncer

Vi tillader muligvis visse tredjepartsvirksomheder at hjælpe os med at skræddersy reklamer, som vi mener kan være af interesse for brugerne, og at indsamle og bruge andre data om brugeraktiviteter på webstedet. Disse virksomheder kan levere annoncer, der muligvis placerer cookies og ellers sporer brugeradfærd.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/b9V8faAl
Formular til anmodning om bøn
LinkedIn facebook pinterest youtube rss twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter Instagram